(Русский) Tavsifnoma namunasi

Uzr, bu matn faqat Русский da mavjud For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Tavsiflanayotgan shaxsning ismi, otasining ismi va familiyasi, tug‘ilgan yili, millati, ma’lumoti, lavozimi

 

TAVSIFNOMA

Tavsiflanayotgan shaxsning o‘qish (mehnat) faoliyati, o‘z ishiga munosabati, kasbiy mahorati, dunyoqarashi, axloqi, oilaviy ahvoli, mukofotlari haqida ma’lumot beriladi va xulosa chiqarilib, tavsifnoma nima maqsadda berilayotgani ko‘rsatiladi.

 

tashkilot rahbari                     imzo                   ismi, familiyasi

 

Yuklab olish

 

Namunalar:

Mundarija:

Navoiy shahar  8-umumiy ta’lim maktab  matematika  fani o’qituvchisi 8-“I” sinf rahbari  Nabiyeva Samiya
Qodirovnaga
TAVSIFNOMA
  Nabiyeva Samiya Qodirovna  1997-1998  o’quv yilidan buyon    shu  maktabda  matematika  fanidan  dars  berib  kelmoqda. Hozirgi kunda 8-“I” sinf  rahbari, ish faoliyati davomida 2014-2015 o’quv yilida turli mavzularda maktabda  ochiq dars va tadbirlar o’tkazib o’quvchilarni ma’naviy yuksalishiga o’z  hissasini qo’shdi.
O’qituvchi  o’z  fani  bo’yicha  iqtidorli  o’quvchilar  bilan,  bo’sh o’zlashtiruvchi o’quvchilar  bilan  muntazam  mashg’ulotlar  olib  boradi.   Maktabda matematika, fizika, informatika fani uslub  birlashmasining      vazifalarini muntazam  bajarib  keladi,  boshqa  fan  o’qituvchilari  bilan  dars  tahlillariga  kirib o’z tajribasini yanada boyitib boradi. Kutubxonada   badiiy  kitoblar,  gazetalardan  foydali  ma’lumotlar  olib  boradi. Maktabda  siyosiy  o’quv  darslariga  qatnashib  boradi.
 8-I sinfida  yil davomida ochiq tarbiyaviy soat darslar  tashkil  etib,  multimedia   vositalaridan  foydalanib  dars  o’tadi. O’qituvchi  sinf o’quvchlari, ota-onalari  bilan doimo  suhbatlar o’tkazib boradi   va  ularni  darsga  jalb  etib boradi.O’quvchilarga  o’ta  mehribonlik  va  jonkuyarlik  bilan  yondashadi.
O’quvchilarni ma’naviy-ma’rifiy tarbiyalashda kelajakka va vatanga bo’lgan ishonchini mustahkamlashda katta yordam berib kelmoqda.
MMIBDO’:                                     Raxmanova I.N.
Navoiy shahar  8-umumiy ta’lim maktab matematika  fani o’qituvchisi 8-“I” sinf rahbari  Nabiyeva Samiya
Qodirovnaga
T A V S I F N O M A
 
   Nabiyeva Samiya Qodirovna  1997-1998  o’quv yilidan buyon    shu  maktabda  matematika  fanidan  dars  berib  kelmoqda.        Nabiyeva Samiya o’qituvchi sifatida har bir darsga jiddiy yondashadi.
        Mohir pedagog darslarning DTS talablari va yangi pedagogika texnologiyani qo’llagan holda qiziqarli olib boradi.
        O’z darslarida o’quvchilarni mustaqil fikrlashga chaqiradigan, ularning faolligini oshiradigan dars usullaridan unumli foydalandi.
        O’quvchilar bilimini xolisona baholash maqsadida joriy va oraliq nazoratlarini zamonaviy usullardan foydalangan holda tashkil etadi.
        Ma’lum  bir mavzu bo’lim yoki bobdan so’ng o’quvchilarni o’zlashtirishiga qarab didaktik kartochkalar va testlardan foydalanadi. Iqtidorli o’quvchilar bilan alohida ish olib boradi. Bulardan Mustafoyeva Malika, Maxammadiyev Doston, Orziqulov Javohir, Abdurahimov Sardor.
       O’qituvchi tarbiyaviy sinfdan tashqari ishlarni samardorligi va sifatiga alohida e’tibor beradi. Fan bo’yicha o’quvchilari maktabdan tashqari tadbirlarda qatnashadi, turli bellashuvlarda ishtirok etadi.
8-“I” sinfida fevral oyida   “Kvadrat tenglama va uning ildizlari” mavzusida, 6-“I” sinfida mart oyida  “Ratsional sonlar ustida ko’paytirish amali” mavzularida  ochiq dasrlar  o’tkazdi.  Fevral oyida bo’lgan viloyat seminarida  8-“I” sinfida “She’riyat ummonidan dur’u javohir izladim” mavzusida tarbiyaviy soat  o’tkazdi.
       O’qituvchi  sinf o’quvchlari, ota-onalari  bilan doimo  suhbatlar o’tkazib boradi   va  ularni  darsga  jalb  etib boradi.O’quvchilarga  o’ta  mehribonlik  va  jonkuyarlik  bilan  yondashadi. O’quvchilarni ma’naviy-ma’rifiy tarbiyalashda kelajakka va vatanga bo’lgan ishonchini mustahkamlashda katta yordam berib kelmoqda.
O’IBDO’:                                     Qosimov J.M

 

Текст на русском языке:

 

Набиева Самия, учитель математики 8-й общеобразовательной школы города Навои, руководитель 8-го «И» класса
Кадыровне
ОПИСАНИЕ
Набиева Самия Кадыровна преподает математику в этой школе с 1997-1998 учебного года. В настоящее время руководитель 8 «И» класса в течение 2014-2015 учебного года способствует нравственному развитию учащихся путем проведения в школе открытых уроков и мероприятий на различные темы.
Учитель проводит регулярные занятия как с учениками, талантливыми в своем предмете, так и с учениками, которые учатся медленно. В школе он регулярно выполняет задания методического объединения математики, физики, информатики, обогащает свой опыт, участвуя в разборах уроков с учителями других предметов. В библиотеке представлена ​​полезная информация из книг по искусству и газет. Он посещает политические уроки в школе.
В 8-I классе в течение года организует открытые учебные часы и проводит уроки с использованием мультимедийных средств. Учитель всегда общается с учениками и их родителями, вовлекает их в работу на уроке, относится к ученикам с большой добротой и энтузиазмом.
В духовно-просветительском воспитании он помогает студентам укрепить веру в будущее и Родину.
ММИБДО’: Рахманова И.Н.
Набиева Самия, учитель математики 8-й общеобразовательной школы города Навои, руководитель 8-го «И» класса
Кадыровне
Т А В С И Ф Н О М А

Набиева Самия Кадыровна преподает математику в этой школе с 1997-1998 учебного года. Как педагог, Набиева Самия серьезно относится к каждому уроку.
Опытный педагог проводит занятия в увлекательной игровой форме, используя требования ДТС и новые педагогические технологии.
На своих занятиях он эффективно использовал методы обучения, которые побуждают учащихся к самостоятельному мышлению и повышают их активность.
Чтобы объективно оценить знания студентов, он организует текущие и промежуточные проверки с использованием современных методов.
После определенной темы в разделе или главе используются дидактические карточки и тесты, основанные на успеваемости учащихся. Отдельно работает с одаренными учениками. Среди них Мустафоева Малика, Махамдиев Достон, Орзикулов Джавахир, Абдурахимов Сардор.
Учитель уделяет особое внимание эффективности и качеству внеклассной деятельности. Студенты-естествоиспытатели принимают участие во внеклассных мероприятиях и участвуют в различных конкурсах.
В 8-м «И» классе в феврале он провел открытые уроки по теме «Квадратное уравнение и его корни», а в 6-м «И» классе в марте провел открытые уроки по теме «Операция умножения на рациональные цифры». На прошедшем в феврале областном семинаре в 8 «И» классе он провел воспитательное занятие на тему «Я искал драгоценный камень в океане поэзии».
Учитель всегда общается с учениками и их родителями, вовлекает их в работу на уроке, относится к ученикам с большой добротой и энтузиазмом. В духовно-просветительском воспитании он помогает студентам укрепить веру в будущее и Родину.
О’ИБДО’: Касимов Ж.М.

(Visited 105 times, 1 visits today)
Понравилось? Пожалуйста поделитесь с друзьями.
Fikr bildirish

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Matn nusxasini olish taqiqlanadi! Shaxsiy ehtiyoj uchun kerak bo'lsa, telegram: @sadikovuz