Microsoft Word dasturlarida foydalanish uchun kerak bo‘ladigan 50 ta qisqa klavish:

1. Ctrl + C – Nusxalash (Ko‘chirish)
2. Ctrl + X – Kesish
3. Ctrl + V – Pastga joylashtirish
4. Ctrl + Z – Bekor qilish
5. Ctrl + S – Saqlash
6. Ctrl + O – Faylni ochish
7. Ctrl + N – Yangi hujjat yaratish
8. Ctrl + P – Chop etish oynasini ochish
9. Ctrl + A – Hujjatni barchasini tanlash
10. Ctrl + F – Izlash oynasini ochish
11. Ctrl + B – Matnni qalin qilib qo‘yish (bold)
12. Ctrl + I – Matnni italic qilib qo‘yish
13. Ctrl + U – Matnni pastki chiziq bilan yozish
14. Ctrl + L – Matnni chap tomondan surish
15. Ctrl + R – Matnni o‘ng tomondan surish
16. Ctrl + E – Matnni markazlash (center)
17. Ctrl + J – Matnni ikki tomondan surish (justify)
18. Ctrl + K – Hyperlink qo‘yish
19. Ctrl + Y – Keyingi harakatni bekor qilish
20. Ctrl + F4 – Hujjatni yopish
21. Ctrl + W – Hujjatni yopish (yangi Word versiyalarida ishlatiladi)
22. Ctrl + Shift + S – Saqlash oynasini ochish
23. Ctrl + Shift + Z – Qaytadan amalni bajarish (bir necha martalik)
24. Ctrl + Home – Hujjatning boshiga o‘tish
25. Ctrl + End – Hujjatning oxiriga o‘tish
26. Ctrl + Backspace – So‘zning boshidan o‘chirish
27. Ctrl + Delete – So‘zning oxiridan o‘chirish
28. Ctrl + Space – Format o‘chirish
29. F7 – Imlo tekshirish
30. F12 – Saqlash oynasini ochish
31. Ctrl + F12 – Faylni saqlash
32. Alt + F4 – Dasturni yopish
33. Ctrl + 1 – Matnni boshqa o‘lchamdagi qilish (1-qat)
34. Ctrl + 2 – Matnni boshqa o‘lchamdagi qilish (2-qat)
35. Ctrl + 5 – Matnni boshqa o‘lchamdagi qilish (1.5-qat)
36. Ctrl + [ – Aktiv qatordagi suzuvorlarni kichik qilish
37. Ctrl + ] – Aktiv qatordagi suzuvorlarni katta qilish
38. Ctrl + Shift + > – Matnni katta qilish
39. Ctrl + Shift + < – Matnni kichik qilish
40. Alt + Enter – Yangi qatordan boshlash
41. Ctrl + Shift + N – Yangi bo‘lim yaratish
42. Ctrl + F1 – Yordam oynasini ochish
43. Ctrl + W – Hujjatni yopish (versiya 2019 va keyingilar uchun)
44. Ctrl + F6 – Ochilgan hujjatlardan o‘tish
45. Alt + F8 – Makroni boshlash
46. F4 – O‘rtacha amalni takrorlash
47. Ctrl + Shift + F – Shaylarni tuzatish
48. Ctrl + Space – Formatni olib tashlash
49. Alt + Ctrl + S – Sahifani saqlash oynasini ochish
50. Ctrl + Shift + G – Elementni qutisiz majmualash

 

Перевод на русском:

Прочитать на русском
50 сочетаний клавиш, которые нужно использовать в программах Microsoft Word: 1. Ctrl+C – Копировать (Переместить) 2. Ctrl+X — Вырезать 3. Ctrl+V — Вставить вниз 4. Ctrl+Z — Отмена. 5. Ctrl+S — Сохранить 6. Ctrl+O — Открыть файл 7. Ctrl+N — Создать новый документ. 8. Ctrl+P — Открыть окно печати. 9. Ctrl+A — Выбрать все документы 10. Ctrl+F — Открыть окно поиска 11. Ctrl+B – Сделать текст жирным (жирным) 12. Ctrl+I — Сделать текст курсивом 13. Ctrl+U — Подчеркнуть текст 14. Ctrl+L — Переместить текст с левой стороны 15. Ctrl+R — Переместить текст вправо 16. Ctrl+E — Центрировать текст (по центру) 17. Ctrl+J — Переместить текст в обе стороны (выровнять) 18. Ctrl + K — Вставить гиперссылку 19. Ctrl+Y — Отменить следующее действие. 20. Ctrl+F4 — Закрыть документ. 21. Ctrl+W — Закрыть документ (используется в новых версиях Word) 22. Ctrl+Shift+S — открыть окно сохранения. 23. Ctrl+Shift+Z — Повторить действие (несколько раз) 24. Ctrl+Home — Переход в начало документа. 25. Ctrl+End — Перейти в конец документа. 26. Ctrl+Backspace — Удалить с начала слова 27. Ctrl+Delete — Удалить с конца слова. 28. Ctrl+Пробел – Отформатировать 29. F7 – Проверка орфографии 30. F12 – Открыть окно сохранения. 31. Ctrl+F12 — Сохранить файл. 32. Alt+F4 – Закрыть программу 33. Ctrl+1 – Сделать текст другого размера (слой 1) 34. Ctrl+2 — Изменить размер текста (2-й слой) 35. Ctrl+5 – Изменение размера текста (в 1,5 раза) 36. Ctrl+[ – Сделать ползунки в активной строке маленькими 37. Ctrl+] – Увеличить поплавки в активной строке. 38. Ctrl+Shift+> — Увеличить текст 39. Ctrl+Shift+< — Уменьшить текст 40. Alt+Enter – Начать с новой строки 41. Ctrl+Shift+N — Создать новый раздел. 42. Ctrl+F1 — Открыть окно справки. 43. Ctrl+W — Закрыть документ (для версии 2019 и новее) 44. Ctrl+F6 – Переключение между открытыми документами 45. Alt+F8 – Запустить макрос 46. ​​F4 – Повторить среднее действие 47. Ctrl+Shift+F — Исправить объекты 48. Ctrl+Пробел – Удалить формат. 49. Alt+Ctrl+S — Открыть окно страницы сохранения. 50. Ctrl+Shift+G — Группировать элемент без рамки.
(Visited 231 times, 1 visits today)
Понравилось? Пожалуйста поделитесь с друзьями.
Fikr bildirish

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Matn nusxasini olish taqiqlanadi! Shaxsiy ehtiyoj uchun kerak bo'lsa, telegram: @sadikovuz