«Very» so’zini kamroq ishlatishni o’rganing!

Aksariyat o`quvchi-studentlar «very»-juda so’zini haddan ziyod ishlatishga odatlanadilar. Bugun sizlar bilan bu so’zni ishlatmasdan gaplar tuzishni o’rganamiz. Masalan:  very small o’rniga tiny ishlatishimiz bizning so’z boyligimizni yanada rivojlantiradi. Quyidagi so`zlarni eslab qoling