14 yanvar senariy mtmlar uchun

Amir Temur slaydlar
14 – январ Ватан химоячилари кунига бағишланган байрам эрталиги .    14 – январ Ватан химоячилари       кунига бағишланган байрам эрталиги   Зал байрамона безатилган. Болалар залга “Марш”