Alisher Navoiy Ruboiylari

KO’Z BIRLA QOShING Yaxshi   Ko’z birla qoshing yaxshi, qabog’ing yaxshi, Yuz birla so’zing yaxshi, dudog’ing yaxshi. Yeng birla menging yaxshi, saqoqing yahshi, Bir-bir ne deyin boshtin-ayoging yahshi.