Insholar mega to’plami

insho
Turli mavzularda yozilgan, rejasi, tayanch iboralari bilan keltirilgan insholar to’plamini qabul qiling. Saralangan insholar to’plami kitobchasi. Ushbu kitobcha asosiy deb hisoblangan 15 mavzuni qamrab olgan. Kitobchani eng pastdagi havoladan yuklab

Matn nusxasini olish taqiqlanadi! @sadikovuz