Fizikadan topishmoqlar javoblari bilan

Topishmoqlar-aql zakovat zehn, fikr o’tkirligini sinov quroli hamdir, chunni u kishini hozirjavoblikka o’rgatadi. O’zbek va jahon xalqlarining qadimgi xalq og’zaki ijodlaridan biri hisoblangan topishmoqlar barchani qiziqtiradi va topqirlikka

Matn nusxasini olish taqiqlanadi! @sadikovuz