Ingliz tili Passive voice

Majhul nisbat – Passive voice to be + Verb 3 (past participle) Passive voice o’zbek tilida majhul nisbat bo’lib, ish – harakatining bajarilganligi uning kim tomondan bajarilganligidan muhimroq bo’lgan