Musulmon turkiy sulolalar

Temuriylar sulolasi(1370-1507) Anushteginlar(1077-1231); Boburiylar(1526-1858); Qoraxitoylar(1124-1218); Mang’itlar(1756-1920); Minglar(1710-1876); Ashtarxoniylar(1601-1756); Shayboniylar(1500-1601); [Buxoro xonligida] Shayboniylar(1511-1770); [Xiva xonligida] Qo’ng’irotlar(1770-1920); Saljuqiylar(1038-1308); Oltintoshlar(1017-1040); Qojarlar(1796-1925); Gʻaznaviylar(962-1186) Usmoniylar(1279-1922) Safaviylar sulolasi(1501-1773) Qoraxoniylar sulolasi(840-1211) Afshorlar sulolasi(1736-1796) Manba

Matn nusxasini olish taqiqlanadi! @sadikovuz