Past Perfect Continuous zamoni haqida

O’tgan tugallangan davomiy zamon Ingliz tilida sifatlar Ishlatilishi: O’tgan zamonda bajarilgan ish-harakatidan oldin sodir bo’lgan ish-harakatining yoki o’tgan zamondagi aniq vaqtdan oldin sodir bo’lgan ish-harakatining davomiyligini ko’rsatish uchun,