Ingliz tilida sifatlar

Adjectives Sifatlar otlarni tasvirlaydi va qanday? qanaqa? so’roqlariga javob beradi: Food va meal o’rtasida qanday farq bor? a large garden – katta bog’ a red bag – qizil sumka a beautiful picture – chiroyli rasm

Ingliz tilida sifat darajalari.

Sifat darajalari ingliz tilida 3 guruhga bo’linadi: 1. Oddiy-Positive   brave-botir, new-yangi, happy-baxtli. 2. Qiyosiy- Comparative   Ikki pradmet bir-biriga qiyoslanganda yoki solishtirilganda ishlatiladi. Sifatga ~er qo’shimchasini qo’shish bilan yasaladi

Matn nusxasini olish taqiqlanadi! Shaxsiy ehtiyoj uchun kerak bo'lsa, telegram: @sadikovuz