O‘qituvchisi eng yaxshi maktab

Ota-ona o‘g‘liga eng yaxshi o‘qituvchi qidirib, oxiri topdilar. Ertalab bobo nabirasini maktabga olib ketdi. Ular hovliga kirishganda, ularni bolalar qurshab olishdi. Bir bolakay kula boshladi: «Buncha kulgili chol