Conditionals mavzusi

Shartli gaplar 4 hil turga bo’linadi. Ular 0,I,II va III turlaridir. Conditional Type 0 Ishlatilishi: asosan tabiat qonunlari va umumiy haqiqatlarda ishlatiladi. When va If so’zlari yordamida gap